Loading

Doç. Dr.

Aziz Gökhan ÖZKOÇ

Turizm Fakültesi

Turizm İşletmeciliği

İletişim

azizozkoc@subu.edu.tr

0(264) 616 09 07

Güncellenme Tarihi : 29-09-2023 16:10

ULUSAL :
1
Psikolojik Güçlendirmenin Örgütsel Özdeşleşme Üzerindeki Etkisinde Sosyal Karşılaştırmanın Düzenleyici Rolü: Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama
TÜRK OKAN, ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN , Güncel turizm araştırmaları dergisi (Online), 2022
Ulusal   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale
2
Evaluation of Gastronomic Identity of Adana in Terms of Destination Branding
Dinler Barış Vaiz, İLHAN İBRAHİM, ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN , Journal of Yasar University, 2021
Ulusal   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale
3
Mesleki Özdeşleşmenin Psikolojik Dayanıklılığa Etkisinde Öz Yeterliliğin Aracı Rolü: Turist Rehberlerine Yönelik Bir Uygulama
KIRICI TEKELİ EZGİ, TEKELİ Mehmet, ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN , Turizm Akademik Dergisi, 2021
Ulusal   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale
4
İşe Adanmanın Yenilikçi İş Davranışına Etkisinde Kontrol Odağının Düzenleyici Rolü: Yiyecek-İçecek Departmanı Çalışanlarına Yönelik Bir Uygulama
TEKELİ MEHMET, ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN , Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 2021
Ulusal   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale
5
Mükemmeliyetçiliğin Problem Çözme Becerisine Etkisinde Duygusal Zekânın Aracı Rolü: Turist Rehberlerine Yönelik Bir Uygulama
KIRICI TEKELİ EZGİ,ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN , Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 2020
Ulusal   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale
6
KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE ÇALIŞAN İŞGÖRENLERİN ÖRGÜTSEL YARATICILIK ALGILARI: AFYONKARAHİSAR İLİ ÖRNEĞİ
KENDİR HAKAN,ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN , Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2019
Ulusal   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale
7
Otel İşletmelerinde Yeşil Mutfak Kalitesinin (Y-Mutkal) Ölçülmesi: Nevşehir İlinde Bir Araştırma
ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN,ARSLAN EMİN,KENDİR HAKAN,ERDOĞAN TANER , Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 2019
Ulusal   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale
8
Çalışanlarda Öznel İyi Olma Halinin Algılanan İstihdam Edilebilirlik ve İşten Ayrılma Niyeti ile İlişkisi: Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama
ÖZÇELİK BOZKURT HANDAN,ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN , Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 2019
Ulusal   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale
9
İŞ GÜVENCESİZLİĞİNİN İŞTEN AYRILMA NİYETİNE ETKİSİ: MUHASEBE MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
KÖSE EDA,ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN,BEKCİ İSMAİL , NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ SBE DERGİSİ, 2019
Ulusal   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale
10
İşgörenlerin Nepotizm ve Sinizm Algıları Arasındaki İlişki: Nevşehir deki Otel İşletmelerinde Bir Araştırma
ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN,KENDİR HAKAN,ARSLAN EMİN,ÖZGÜN NAGİHAN , Journal of Business Research - Turk, 2019
Ulusal   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale
11
Otel İşletmelerinde Etik Liderlik Davranışının Örgütsel Adalet Üzerine Etkisi
İNAK AYDIN,ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN,KIRICI EZGİ , Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2018
Ulusal   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale
12
Otel İşletmelerinde Çalışanların Kariyer Tatmini ve Kariyer Bağlılığı İlişkisinde Öz Yeterliliğin Rolü
KENDİR HAKAN,ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN , Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 2018
Ulusal   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale
13
Konaklama İşletmelerinde Kurumsallaşmanın Örgütsel Yenilik Açısından Stratejik Rolü
ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN,KEMER EBRU , Gaziantep University Journal of Social Sciences, 2017
Ulusal   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale
14
Turist Rehberlerinin Tükenmişlik Düzeylerinin İşe Yabancılaşma Eğilimlerine Etkisi
KIRICI EZGİ,ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN , Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 2017
Ulusal   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale
15
Örgütlerde Paternalist Liderlik Algısına Etki Eden Ulusal Kültür Tiplerinin Belirlenmesi
ÇALIŞKAN NURGÜL,ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN , Yaşar Üniversitesi E-Dergisi, 2016
Ulusal   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale
16
Konaklama İşletmeleri Yöneticilerinin Örgütsel Çöküşe İlişkin Sektörel Değerlendirmeleri: Antalya İlinde Bir Araştırma
ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN,KENDİR HAKAN,ÖZÇELİK HANDAN , Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 2015
Ulusal   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale
17
Konaklama İşletmelerinde Çalışan İşgörenlerin Örgütsel Güven Algıları: Nevşehir İli Örneği
ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN,TÜRKMEN FATİH , NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2014
Ulusal   Hakemli   Endekste taranmıyor   Özgün Makale
18
Üst Yönetimlerin İdeolojik Yönelimlerinin Kaynak Bağımlılığı Algılamalarına Etkisi Otel İşletmelerine Yönelik Bir Model Önerisi
ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN,BATMAN ORHAN , SOİD, 2009
Ulusal   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale
19
Müzelerde Sergilenen Eserlerin Elde Edilmesi ve Korunmasına Yönelik Müze Yöneticilerinin Görüşleri
ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN,DUMAN TEOMAN , Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, 2008
Ulusal   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale
20
İşletmelerde Sosyal Sorumluluk ve Etik Kuralların İşgören ve İşletme Üzerine Etkileri
DEMİRKOL ŞEHNAZ,ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN , PAGEV PLASTİK, 2005
Ulusal   Hakemli   Endekste taranmıyor   Özgün Makale
ULUSLARARASI :
1
THE EFFECT OF PROACTIVE PERSONALITY AND LOCUS OF CONTROL ON INNOVATIVE WORK BEHAVIOR: THE MEDIATING ROLE OF WORK ENGAGEMENT
TEKELİ Mehmet, ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN , ANAIS BRASILEIROS DE ESTUDOS TURÍSTICOS, 2022
Uluslararası   Hakemli   ESCI   Özgün Makale
2
The Mediating Role of Emotional Intelligence on the Impact of Perfectionism on Problem Solving Skills: An Application for Tourist Guides
KIRICI TEKELİ EZGİ, ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN , Journal of Hospitality and Tourism Insights, 2022
Uluslararası   Hakemli   ESCI, SCOPUS   Özgün Makale
3
Mutfak Çalışanlarının Örgütsel Destek Algılarının İşe Yabancılaşma Eğilimlerine Etkisi: Nevşehir İlinde Bir Araştırma
ZARO SERKAN, ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN , Review of Tourism Administration, 2021
Uluslararası   Hakemli   Asos Index, Academik Resource Index, RootIndexing   Özgün Makale
4
Kapadokya Bölgesi’nde Yerel Paydaşların Ekoturizme Yönelik Görüşleri
GÖK HASENE NUR,ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN , International Journal of Social Sciences Academy, 2020
Uluslararası   Hakemli   Index Copernicus, Academic Resource Index, Asos Index   Özgün Makale
5
Mutfak Çalışanlarında Algılanan Dışsal Prestij ve İşe Adanmışlığın Yenilik Performansına Etkisi: Nevşehir İlinde Bir Uygulama
Balkı Selcen,İLHAN İBRAHİM,ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN , Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2020
Uluslararası   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale
6
Organizational Change and Job Insecurity: The Moderating Role of Employability
ÇALIŞKAN NURGÜL,ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN , International Journal of Contemporary Hospitality Management, 2020
Uluslararası   Hakemli   SSCI   Özgün Makale
7
The Effect of Perceived Ethical Climate on Job Satisfaction and Job Performance in Special Accomodation Facilities: A Research in Nevsehir Province
AKBURAK ŞERİFE, İLHAN İBRAHİM, ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN , Journal of Organizational Psychology and Behavior, 2020
Uluslararası   Hakemli   Cite Factor, ASOS Index, OpenAIRE   Özgün Makale
8
Turizm Sektöründe Algılanan İş Güvencesizliği ve İstihdam Edilebilirlik: Konaklama İşletmeleri Örneği
ÇALIŞKAN NURGÜL,ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN , ALANYA AKADEMİK BAKIŞ, 2020
Uluslararası   Hakemli   TR DİZİN   Özgün Makale
9
ÇALIŞANLARDA HİSSEDİLEN ENERJİ VE YENİLİKÇİ EĞİLİMLERİN ÜRETKENLİK KARŞITI DAVRANIŞLARA ETKİSİ: TERMAL OTELLERDE BİR UYGULAMA
Kayır Ayşe Gül,ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN , International Journal of Business, Economics and Management Perpectives, 2020
Uluslararası   Hakemli   Eurasian Scientific Journal Index, Academic Resource Index, Türk Eğitim İndeksi   Özgün Makale
10
ÜNİVERSİTELERDE SUNULAN YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİNE YÖNELİK KALİTE, DEĞER, RİSK ALGISININ VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN ÖLÇÜLMESİ: NEVŞEHİR İLİNDE BİR ARAŞTIRMA
KAMIŞ MAHMUT DOĞAN, ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN , Review of Tourism Administration Journal, 2020
Uluslararası   Hakemli   Academic Resource Index, ASOS Index   Özgün Makale
11
İŞGÖRENLERDE ETİK TUTUM VE DAVRANIŞLARIN OLUŞMASINDA ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIĞIN ROLÜ: KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA
DOĞAN YUNUS, ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN , Review of Tourism Administration Journal, 2020
Uluslararası   Hakemli   Academic Resource Index, ASOS Index   Özgün Makale
12
Otel İşletmelerinde İş Güvencesizliğinin Yordayıcısı Olarak Örgütsel Değişim Algısı: Lider-Üye Etkileşiminin Aracı Rolü
ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN , ASOS Journal: The Journal of Academic Social Sciences, 2017
Uluslararası   Hakemli   INDEX COPERNICUS, ADVANCED SCIENCE INDEX, Scientific Indexing Services, Academic Scientific Journals   Özgün Makale
13
Job Autonomy and Work Alienation Organizational and Occupational Identification as a Mediator
ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN , International Journal of Business and Management, 2016
Uluslararası   Hakemli   EBSCO   Özgün Makale
14
Organizational Support and Self-Efficacy as the Predictors of Dissenter Behavior among Hotel Employees
ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN,BEKTAŞ TUĞBA , International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 2016
Uluslararası   Hakemli   Index Copernicus, Global Impact Factor,ProQuest, Google Scholar, Proquest,, Cabells Directories   Özgün Makale
15
Konaklama İşletmelerinde Örgüt Kültürünü Etkileyen Ulusal Kültür Boyutlarının Belirlenmesi
ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN,ÖZGÜL EDA , ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 2015
Uluslararası   Hakemli   EBSCO-CEEAS   Özgün Makale
16
The Impact of Organizational Envy on Organizational Climate Created among Employees: An Application in Accommodation Enterprises
ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN,ÇALIŞKAN NURGÜL , International Journal of Business and Management, 2015
Uluslararası   Hakemli   EBSCO   Özgün Makale
17
Ta Tu Ta Tarım Turizm Takas Çiftliklerinin Pazarlanması ve Tanıtılması İçin Öneriler
ARTUĞER SAVAŞ,ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN,KENDİR HAKAN , International Journal of Social and Economic Sciences, 2013
Uluslararası   Hakemli   Scopus, Ebsco, Index Copernicus   Özgün Makale
18
Otel İşletmelerinde Uygulanan Kaynak Bağımlılığını Yönetme Stratejilerinin Etkililiğinin Ölçülmesi
ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN,BATMAN ORHAN , NWSA - New World Sciences Academy, 2012
Uluslararası   Hakemli   EBSCO-HOST   Özgün Makale
ULUSLARARASI :
1
Çekerek İlçesi’nde Yaşayan İşsiz Lise Mezunlarına Bilgisayar ve İngilizce Destekli Modern Ticaret Eğitimi Verilmesi Projesi
Avrupa Birliği, Tamamlandı
ULUSAL :
1
Nevşehir İlinde Yaşatılan Geleneksel Alevi-Bektaşi Mutfağına Yönelik Sözlü Kültür Araştırması
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Tamamlandı
2
KÜLTÜR TURİZMİ BAĞLAMINDA BELEDİYE VE İŞLETME BELGELİ TURİZM TESİSİ YÖNETİCİLERİNİN KRİZLERİ YÖNETME YÖNTEMLERİ: BATI KARADENİZ BÖLÜMÜ ÖRNEĞİ
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Tamamlandı
3
Korunan Tarihi Kentler ile Kırsal Korunan Alanlarda Uygulanan Peyzaj Düzenlemelerin Turist Tercihlerinin Turizm İşletmeleri Üzerindeki Etkilerinin Tespiti Safranbolu Kenti ile Ihlara Vadisi Örneği
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Tamamlandı
YÜKSEK LİSANS :
1
Yil :2021-2022 , Dil : Türkçe , Adı : OTEL İŞLETMELERİNİN YÖNETİMİ, Saati :3
2
Yil :2019-2020 , Dil : Türkçe , Adı : KALİTE YÖNETİMİ, Saati :3
3
Yil :2019-2020 , Dil : Türkçe , Adı : MİSAFİR İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ, Saati :3
4
Yil :2019-2020 , Dil : Türkçe , Adı : TURİZM İŞLETMELERİNDE YÖNETİM TEORİLERİ, Saati :3
5
Yil :2019-2020 , Dil : Türkçe , Adı : İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ, Saati :3
6
Yil :2018-2019 , Dil : Türkçe , Adı : KALİTE YÖNETİMİ, Saati :3
7
Yil :2018-2019 , Dil : Türkçe , Adı : İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ, Saati :3
8
Yil :2017-2018 , Dil : Türkçe , Adı : KALİTE YÖNETİMİ, Saati :3
9
Yil :2017-2018 , Dil : Türkçe , Adı : İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ, Saati :3
10
Yil :2016-2017 , Dil : Türkçe , Adı : Turizm İşletmeciliği, Saati :3
11
Yil :2015-2016 , Dil : Türkçe , Adı : Kalite Yönetimi, Saati :3
12
Yil :2015-2016 , Dil : Türkçe , Adı : Önbüro ve Yönetimi, Saati :3
13
Yil :2015-2016 , Dil : Türkçe , Adı : İnsan Kaynakları Yönetimi, Saati :3
14
Yil :2014-2015 , Dil : Türkçe , Adı : Kalite Yönetimi, Saati :3
15
Yil :2014-2015 , Dil : Türkçe , Adı : Yönetim Teorisi, Saati :3
16
Yil :2014-2015 , Dil : Türkçe , Adı : Önbüro ve Yönetimi, Saati :3
17
Yil :2013-2014 , Dil : Türkçe , Adı : Kalite Yönetimi, Saati :3
18
Yil :2013-2014 , Dil : Türkçe , Adı : Önbüro ve Yönetimi, Saati :3
19
Yil :2013-2014 , Dil : Türkçe , Adı : İnsan Kaynakları Yönetimi, Saati :3
DOKTORA :
1
Yil :2021-2022 , Dil : Türkçe , Adı : SOSYAL BİLİMLERDE NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, Saati :3
2
Yil :2021-2022 , Dil : Türkçe , Adı : ULUSLARARASI KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ, Saati :3
3
Yil :2020-2021 , Dil : Türkçe , Adı : KALİTE GÜVENCE VE KALİTE KONTROL SİSTEMLERİ, Saati :3
4
Yil :2020-2021 , Dil : Türkçe , Adı : NİTEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ, Saati :3
5
Yil :2020-2021 , Dil : Türkçe , Adı : TURİZM İŞLETMELERİNDE YÖNETİM TEORİLERİ, Saati :3
6
Yil :2020-2021 , Dil : Türkçe , Adı : YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE PROJE GELİŞTİRME, Saati :3
7
Yil :2019-2020 , Dil : Türkçe , Adı : KALİTE GÜVENCE VE KALİTE KONTROL SİSTEMLERİ, Saati :3
8
Yil :2019-2020 , Dil : Türkçe , Adı : NİTEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ, Saati :3
9
Yil :2019-2020 , Dil : Türkçe , Adı : YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE PROJE GELİŞTİRME, Saati :3
10
Yil :2017-2018 , Dil : Türkçe , Adı : TURİZM İŞLETMELERİNDE MAKRO ÖRGÜT KURAMLARI, Saati :3
11
Yil :2017-2018 , Dil : Türkçe , Adı : Turizm İşletmelerinde Yönetim Teorileri, Saati :3
12
Yil :2016-2017 , Dil : Türkçe , Adı : Makro Örgüt Kuramları, Saati :3
13
Yil :2015-2016 , Dil : Türkçe , Adı : Mikro Örgüt Kuramları Tartışma Alanları, Saati :3
14
Yil :2015-2016 , Dil : Türkçe , Adı : Örgüt Kuramları, Saati :3
15
Yil :2014-2015 , Dil : Türkçe , Adı : Mikro Örgüt Kuramları Tartışma Alanları, Saati :3
16
Yil :2014-2015 , Dil : Türkçe , Adı : Örgüt Kuramları, Saati :3
17
Yil :2013-2014 , Dil : Türkçe , Adı : Turizm İşletmelerinde Stratejik Yönetim, Saati :3
LİSANS :
1
Yil :2021-2022 , Dil : Türkçe , Adı : ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, Saati :3
2
Yil :2021-2022 , Dil : Türkçe , Adı : MİSAFİR İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ, Saati :3
3
Yil :2021-2022 , Dil : Türkçe , Adı : TURİZM İŞLETMECİLİĞİ, Saati :3
4
Yil :2021-2022 , Dil : Türkçe , Adı : TURİZME GİRİŞ, Saati :3
5
Yil :2020-2021 , Dil : Türkçe , Adı : TURİZM İŞLETMELERİ YÖNETİMİ, Saati :3
6
Yil :2020-2021 , Dil : Türkçe , Adı : TURİZM İŞLETMELERİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ, Saati :3
7
Yil :2019-2020 , Dil : Türkçe , Adı : TURİZM İŞLETMELERİ YÖNETİMİ, Saati :3
8
Yil :2019-2020 , Dil : Türkçe , Adı : TURİZM İŞLETMELERİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ, Saati :3
9
Yil :2018-2019 , Dil : Türkçe , Adı : BİREYLERARASI İLETİŞİM, Saati :3
10
Yil :2018-2019 , Dil : Türkçe , Adı : MEZUNİYET PROJESİ 1, Saati :2
11
Yil :2018-2019 , Dil : Türkçe , Adı : MEZUNİYET PROJESİ 2, Saati :2
12
Yil :2018-2019 , Dil : Türkçe , Adı : SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM, Saati :3
13
Yil :2018-2019 , Dil : Türkçe , Adı : TURİZM İŞLETMELERİ YÖNETİMİ, Saati :3
14
Yil :2018-2019 , Dil : Türkçe , Adı : ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ, Saati :3
15
Yil :2017-2018 , Dil : Türkçe , Adı : BİREYLERARASI İLETİŞİM, Saati :3
16
Yil :2017-2018 , Dil : Türkçe , Adı : SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM, Saati :2
17
Yil :2017-2018 , Dil : Türkçe , Adı : ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ, Saati :3
18
Yil :2016-2017 , Dil : Türkçe , Adı : Bireylerarası İletişim, Saati :3
19
Yil :2016-2017 , Dil : Türkçe , Adı : Konaklama İşletmeleri Yönetimi, Saati :3
20
Yil :2016-2017 , Dil : Türkçe , Adı : Mezuniyet Projesi, Saati :2
21
Yil :2016-2017 , Dil : Türkçe , Adı : Turizm İşletmeleri Yönetimi, Saati :3
22
Yil :2015-2016 , Dil : Türkçe , Adı : Bireylerarası İletişim, Saati :3
23
Yil :2015-2016 , Dil : Türkçe , Adı : Bireylerarası İletişim, Saati :3
24
Yil :2015-2016 , Dil : Türkçe , Adı : Konaklama İşletmeleri Yönetimi, Saati :3
25
Yil :2015-2016 , Dil : Türkçe , Adı : Mezuniyet Projesi 1, Saati :2
26
Yil :2015-2016 , Dil : Türkçe , Adı : Mezuniyet Projesi 2, Saati :2
27
Yil :2015-2016 , Dil : Türkçe , Adı : Seçmeli Seminer, Saati :2
28
Yil :2015-2016 , Dil : Türkçe , Adı : Stratejik Yönetim, Saati :3
29
Yil :2015-2016 , Dil : Türkçe , Adı : Sürdürülebilir Turizm, Saati :3
30
Yil :2015-2016 , Dil : Türkçe , Adı : Turizm İşletmeleri Yönetimi, Saati :3
31
Yil :2014-2015 , Dil : Türkçe , Adı : Bireylerarası İletişim, Saati :3
32
Yil :2014-2015 , Dil : Türkçe , Adı : Mezuniyet Projesi 1, Saati :2
33
Yil :2014-2015 , Dil : Türkçe , Adı : Mezuniyet Projesi 2, Saati :2
34
Yil :2014-2015 , Dil : Türkçe , Adı : Sürdürülebilir Turizm, Saati :3
35
Yil :2014-2015 , Dil : Türkçe , Adı : Turizm Politikası ve Planlaması, Saati :2
36
Yil :2014-2015 , Dil : Türkçe , Adı : Önbüro ve Yönetimi, Saati :3
37
Yil :2014-2015 , Dil : Türkçe , Adı : İnsan Kaynakları Yönetimi, Saati :2
38
Yil :2013-2014 , Dil : Türkçe , Adı : Bireylerarası İletişim, Saati :3
39
Yil :2013-2014 , Dil : Türkçe , Adı : Ekonomi, Saati :2
40
Yil :2013-2014 , Dil : Türkçe , Adı : Mezuniyet Projesi I, Saati :2
41
Yil :2013-2014 , Dil : Türkçe , Adı : Mezuniyet Projesi II, Saati :2
42
Yil :2013-2014 , Dil : Türkçe , Adı : Sürdürülebilir Turizm, Saati :3
43
Yil :2013-2014 , Dil : Türkçe , Adı : Turizm Politikası ve Planlaması, Saati :2
44
Yil :2013-2014 , Dil : Türkçe , Adı : Önbüro ve Yönetimi, Saati :2
45
Yil :2013-2014 , Dil : Türkçe , Adı : Örgütsel Davranış, Saati :2
46
Yil :2013-2014 , Dil : Türkçe , Adı : İletişim, Saati :3
47
Yil :2013-2014 , Dil : Türkçe , Adı : İnsan Kaynakları Yönetimi, Saati :2
ÖNLİSANS :
1
Yil :2019-2020 , Dil : Türkçe , Adı : OTEL İŞLETMECİLİĞİ, Saati :2
BİLİMSEL KİTAP :
1
Disiplinlerarası Boyutlarıyla Turizm
Yazarlar : ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN, ERCAN BERNA
2
MÜSLÜMAN-DOSTU TURİZM VE TÜRKİYE DENEYİMİ
Yazarlar : ERCAN BERNA, ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN, BATMAN ORHAN
3
Academic Turkish World Studies: Tourism, Culture, Art and Architecture
Yazarlar : ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN, KEMER EBRU
4
Akademide Etik İhlalleri: Yaşanmış Vakalar
Yazarlar : ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN
5
Konaklama ve Yiyecek İçecek İşletmelerinde Mutfak Yönetimi
Yazarlar : ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN, AYKAÇ EMRE
6
MAKRO PERSPEKTİFTEN TURİZM STRATEJİLERİ
Yazarlar : ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN, KIRICI TEKELİ EZGİ
7
Turizm İşletmelerinde Muhasebe Uygulamaları
Yazarlar : BEKCİ İSMAİL, APALI ALİ, ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN, BULGAN GÜLAY
8
Organizational Behavior Challenges in the Tourism Industry
Yazarlar : ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN,ÇALIŞKAN NURGÜL
9
Readings in Management
Yazarlar : ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN
10
Turizmde Güncel Konu ve Eğilimler II
Yazarlar : ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN,ÇALIŞKAN NURGÜL
11
Global Issues and Trends in Tourism
Yazarlar : ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN,ÇALIŞKAN NURGÜL
12
Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi ve Uygulamaları
Yazarlar : ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN,ÇALIŞKAN NURGÜL
13
İnsan Kaynakları Yönetimi
Yazarlar : ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN
14
YÖNETSEL VE ÖRGÜTSEL ETKİNLİĞİ GELİŞTİRME YÖNTEMLERİ
Yazarlar : ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN
15
ÖRGÜTSEL DAVRANIŞTA GÜNCEL KONULAR
Yazarlar : ASLAN ZEYNEP,ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN
16
Turizm İşletmelerinde Toplam Kalite Yönetimi
Yazarlar : DEMİRKOL ŞEHNAZ,ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN,OĞUZ SİBEL
17
Turizm İşletmelerinde Çalışan İlişkileri Yönetimi
Yazarlar : ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN
18
Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede Turizm Sektörü
Yazarlar : DEMİRKOL ŞEHNAZ,ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN
ANSİKLOPEDİ MADDESİ :
1
TURİZM ANSİKLOPEDİSİ TÜRKİYE: TURİZM VE AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNİN TEMEL KAVRAMLARI
Yazarlar : ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN
DERS KİTABI :
1
GENEL TURİZM
Yazarlar : ÖZKOÇ AZİZ GÖKHAN
YÜKSEK LİSANS :
1
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi - 2023 - GÜRCİSTAN ACARA BÖLGESİNİN KIRSAL TURİZM POTANSİYELİ VE STRATEJİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: HULO İLÇESİ ÖRNEĞİ
Yazarlar : SALOME TSETSKHLADZE
2
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi - 2020 - Otel işletmelerinde yenilikçilik algısı ve çalışan enerjisinin üretkenlik karşıtı davranışlara etkisi: Pamukkale örneği
Yazarlar : AYŞE GÜL KAYIR
3
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi - 2020 - Çalışanlarda Psiko-Sosyal Risk ve Örgütsel Yalnızlık Algısının Boyun Eğici Davranışlara Etkisi: Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama.
Yazarlar : GİZEM TÜRKGENÇ
4
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi - 2019 - KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE KÜLTÜREL ZEKANIN İŞGÖREN ETNOSENTRİZMİNE ETKİSİ : ANKARA ÖRNEĞİ
Yazarlar : YAĞMUR YİĞİT
5
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi - 2019 - Konaklama işletmeleri çalışanlarında psikolojik dayanıklılığın iş yaşam dengesine etkisi
Yazarlar : MELİSA ÇELENK
6
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi - 2019 - Konaklama işletmelerinde proaktif kriz yönetiminin algılanan çevresel belirsizliğe etkisi: Nevşehir ili örneği
Yazarlar : FATMA DEMİR
7
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi - 2019 - Nevşehir ilinde ekoturizmin geliştirilmesine yönelik yerel paydaşların görüşleri
Yazarlar : HASENE NUR EĞRİBAŞ
8
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi - 2018 - Mutfak çalışanlarının örgütsel destek algılarının işe yabancılaşma eğilimlerine etkisi: Nevşehir ilinde bir araştırma
Yazarlar : SERKAN ZARO
9
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi - 2018 - Üniversitelerde sunulan yiyecek içecek hizmetlerine yönelik kalite, değer, risk algısının ve müşteri memnuniyetinin ölçülmesi: Nevşehir ilinde bir araştırma
Yazarlar : MAHMUT DOĞAN KAMIŞ
10
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi - 2017 - Otel işletmelerinde yeşil mutfak kalitesinin değerlendirilmesi: Nevşehir örneği
Yazarlar : TANER ERDOĞAN
11
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi - 2017 - Otel işletmelerinde örgüt iklimine etki eden yönetsel güç kaynaklarının belirlenmesi
Yazarlar : AHMET AKDEMİR
12
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi - 2016 - Birey-örgüt uyumunun sağlanmasında çalışanların politik yeteneklerinin rolü: İstanbul ili otel işletmelerinde bir araştırma
Yazarlar : TUĞBA BEKTAŞ
13
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi - 2016 - Etik liderlik davranışının örgütsel adalet üzerine etkisi
Yazarlar : AYDIN İNAK
14
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi - 2016 - Otantik liderlik davranışının örgüt sağlığı üzerindeki etkisi: Otel işletmelerinde bir uygulama
Yazarlar : MUSA SUİÇER
15
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi - 2016 - Stresin işgören performansına ve işten ayrılma niyetine etkisi: Konaklama işletmelerinde bir uygulama
Yazarlar : ZEHRA SALTIK
16
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi - 2016 - Turist rehberlerinin tükenmişlik düzeylerinin işe yabancılaşma eğilimlerine etkisi
Yazarlar : EZGİ KIRICI
17
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi - 2016 - İşgörenlerde etik tutum ve davranışların oluşmasında örgütsel vatandaşlığın rolü: Konaklama işletmelerinde bir uygulama
Yazarlar : YUNUS DOĞAN
18
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi - 2015 - Ulusal kültürün örgüt kültürü ve paternalist liderlik algısı üzerindeki etkisi
Yazarlar : NURGÜL ÇALIŞKAN
19
Nevşehir Üniversitesi - 2014 - Kruvaziyer turizmine katılan yabancı turistlerin Türk mutfağına ilişkin algıları: Kuşadası limanı örneği
Yazarlar : BAHADIR GÜLTEKİN
20
Nevşehir Üniversitesi - 2014 - Otel genel müdürlerinin kariyer yolları ve stratejileri
Yazarlar : ONUR ŞEVKET YILDIZ
21
Gaziosmanpaşa Üniversitesi - 2013 - Konaklama işletmelerinde personel güçlendirme düzeyine etki eden örgüt kültürü tipleri: İstanbul ili örneği
Yazarlar : MERVE ÖZ
22
Gaziosmanpaşa Üniversitesi - 2013 - Konaklama işletmelerinde çalışan işgörenlerin örgütsel yaratıcılık algıları: afyonkarahisar ili örneği
Yazarlar : HAKAN KENDİR
DOKTORA :
1
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi - 2021 - Proaktif kişiliğin ve kontrol odağının yenilikçi iş davranışına etkisinde işe adanmanın aracı rolü: Yiyecek içecek çalışanlarına yönelik bir uygulama
Yazarlar : MEHMET TEKELİ
2
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi - 2020 - Mükemmeliyetçiliğin problem çözme becerisine etkisinde duygusal zekânın aracı rolü: Turist rehberlerine yönelik bir uygulama
Yazarlar : EZGİ KIRICI TEKELİ
3
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi - 2020 - Psikolojik güçlendirmenin örgütsel özdeşleşme üzerindeki etkisinde sosyal karşılaştırmanın düzenleyici rolü: Konaklama işletmelerinde bir uygulama
Yazarlar : OKAN TÜRK
4
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi - 2019 - Konaklama işletmeleri çalışanlarının örgütsel değişim ve iş güvencesizliği algıları arasındaki ilişkide istihdam edilebilirliğin düzenleyici rolü
Yazarlar : NURGÜL ÇALIŞKAN
5
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi - 2018 - Çalışanlarda öznel iyi olma halinin algılanan istihdam edilebilirlik ve işten ayrılma niyeti ile ilişkisi: Konaklama işletmelerinde bir uygulama
Yazarlar : HANDAN ÖZÇELİK BOZKURT
6
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi - 2017 - Otel işletmelerinde çalışanların kariyer tatmini ve kariyer bağlılığı ilişkisinde öz yeterliliğin rolü
Yazarlar : HAKAN KENDİR